Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Convenant Europallets

TLN, EVO en FENEX ondertekenen Convenant Europallets
“Ruilen moet niet langer leiden tot huilen”

Per 14 september 2011 maakt palletruil standaard deel uit van de concept-vervoersovereenkomst van TLN. Vervoerders kunnen aan de hand hiervan uitdrukkelijk aangeven of zij wel of niet pallets ruilen. Wordt er gekozen voor palletruil, dan bepaalt de vervoersovereenkomst dat de afzender vόόr aanvang van het aan de vervoerder opgedragen transport met zijn klant, de geadresseerde, is overeenkomen dat evenveel pallets van vergelijkbare kwaliteit en type uiterlijk aan het einde van de lostijd aan de vervoerder in kwestie beschikbaar worden gesteld. Ten slotte biedt de conceptovereenkomst de mogelijkheid uitdrukkelijk te bepalen of de vervoerder wel of niet verplicht is om een palletadministratie te voeren.

De Mainfreight Groep hoopt dat dit convenant de impasse in palletruil doorbreekt. Voorkomen moet worden dat onnodig met pallets gesjouwd wordt. De vervoerder is weliswaar transporteur, maar geen herverdeler van pallets en moet worden ontheven van de verplichting pallets perse aan de verlader te retourneren.
Ook wij onderstrepen dat het beter zou zijn dat de ontvanger de pallets weer in het ruilcircuit brengt via de lokale of de georganiseerde pallethandel. Het uiteindelijke doel is om met vereende krachten en op basis van heldere afspraken tot een eerlijk en transparant palletruilsysteem te komen, waarbij er voor alle partijen in de keten minder kosten te maken zijn en er een snellere omloopsnelheid van lege pallets plaatsvindt.


Lees hier het complete artikel


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.