Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Transportschade... en dan?

Net als in het dagelijks verkeer, kan er ook tijdens een vervoerstraject van uw goederen wel eens een keer iets niet naar wens verlopen, bijvoorbeeld schade aan de goederen.

Vanzelfsprekend probeert Mainfreight dit in alle gevallen te voorkomen, dan wel te beperken. Mocht er toch wat gebeuren, dan dient u op de hoogte te zijn van het wettelijk kader waarbinnen een schade door vervoerder/transporteur wordt afgewikkeld.

Weet u bijvoorbeeld dat een vervoerder slechts beperkt aansprakelijk is? Voor u als eigenaar (van de goederen) kan dit vervelende gevolgen hebben omdat u niet de volledige waarde vergoed krijgt.


De praktijk

Hieronder staan twee voorbeelden waarin de verschillen duidelijk naar voren komen.

1. Voor vervoer dat geheel binnen Nederland plaatsvindt worden de AVC condities gehanteerd. AVC staat voor Algemene Vervoerscondities. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot maximaal € 3,40 per kilogram vervoerd gewicht.

Voorbeeld: U laat een machine vervoeren van Amsterdam naar Leiden met een waarde van € 75.000,00 en een gewicht van 300 kilogram. In geval van schade kunt u de vervoerder "slechts" aansprakelijk stellen voor: 300 kg x € 3,40 = € 1.020,00. De premie voor zending zou € 45,00 bedragen plus € 25,- administratiekosten. De totale kosten voor een aanvullende verzekering zouden € 70,00 bedragen waarbij het risico van €73.980,00  zou zijn afgedekt.

 

2. Het CMR Verdrag is van toepassing op Grensoverschrijdend vervoer binnen Europa. Ook dit verdrag gaat uit van een vergoeding per kilogram gewicht. De vergoeding is 8,33 SDR. Een SDR fluctueert en is afhankelijk van meerdere factoren. Momenteel schommelt de koers rond de € 9,50 / € 10,00 per kilogram vervoerd gewicht.

Voorbeeld: U vervoert dezelfde machine maar nu van Amsterdam naar Milaan. De maximale vergoeding is:

300 kg x € 10,00 (8,33 SDR) = € 3.000,00. De premie voor zending zou € 75,00 bedragen plus € 25,- administratiekosten. De totale kosten voor een aanvullende verzekering zouden € 100,00 bedragen waarbij het risico van € 72.000,00  zou zijn afgedekt.


De oplossing

Om te voorkomen dat u te maken krijgt met een hiaat tussen waarde en schadevergoeding, kunt u ervoor kiezen om een goederentransportverzekering af te sluiten.

Klik hier voor meer informatie omtrent deze goederentransportverzekering. 


Contact

Mainfreight Holding
Afdeling Insurances & Legal
T: +31 (0) 314 678 540
E: insurances@eu.mainfreight.com

 


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.