Douane

Douane & inklaringen

Mainfreight kan uw goederen voor zowel wegtransport alsook Air & Ocean zendingen inklaren. Voor een correcte inklaring zijn een aantal zaken vereist waar u op moet letten. Hieronder hebben we een aantal zaken beschreven.


Vrachtbrief

Gebruik voor een vrachtbrief altijd een originele CMR.


Handelsfactuur

Voor de inklaring en het uitvoeren van goederen is een factuur vereist. Op de factuur staan alle gebruikelijke gegevens in het Engels. Deze mogen ook in een andere taal aangeboden worden zolang er maar een nauwkeurige vertaling in het Engels is toegevoegd:

 • Naam, adres en BTW-nummer van de importeur en exporteur (+EORI nummer indien afwijkend van het BTW-nummer);
 • Datum en plaats van verzending en bestemming;
 • Afleveradres, indien dit afwijkt van de koper;
 • Merken, nummers, aantal en soort van de afzonderlijke stukken;
 • Goederenomschrijving (inclusief de goederen- of HS-code);
 • Bruto- en nettogewicht;
 • Soort van de verpakking (karton, baal, fles, etc.);
 • Vrachtkosten;
 • Valuta waarin de factuur is opgesteld;
 • Prijs per eenheid en totale prijs;
 • Verzekeringspremies;
 • Royalty’s;
 • Leveringsvoorwaarden volgens Incoterms;
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden en eventuele kredietbeperkingen en kortingen;
 • Factuurnummer;
 • Inklaringskantoor;
 • Naam van de vervoerder;
 • Goederen en diensten die gebruikt zijn voor het vervaardigen van de goederen, maar niet onderdeel vormen van de factuurprijs;
 • Onderaan de factuur: naam van de exportfunctionaris die voor de transactie verantwoordelijk is en desgewenst nadere informatie over de vracht kan verschaffen;
 • Land van oorsprong of oorsprongsverklaring.


Een handelsfactuur opgemaakt volgens bovenstaande uitvoerige inhoudsamenstelling is niet vereist bij de invoer van:

 • Niet-commerciële goederen;
 • Terugkerende niet-afgeleverde goederen;
 • Terugkerende in het buitenland gemodificeerde of herstelde goederen;
 • Leveringen aan de Amerikaanse overheid;
 • Onder borgstelling tijdelijk geïmporteerde goederen. Wel verlangt de douane bij de invoeraangifte dat de importeur of diens douaneagent een (proforma)rekening presenteert.


Voor schoeisel is de vereiste factuurinformatie zeer uitgebreid.
Exporteurs van schoeisel kunnen gebruikmaken van douaneformulier "Form 5523 - Invoice Details for Footwear" (PDF-document).
Voor bepaalde productcategorieën moet men op de factuur additionele informatie geven over soort, kwaliteit en samenstelling.
Het gaat hierbij onder andere om tabak, graan, vis(producten), bont, wol, textiel, beddengoed, handschoenen, houtpulp, papier, drukwerk, werken van hout, werken van rubber, kunststof halffabricaten, plastic zakken, binnen- en buitenbanden, films, metaalerts, werken van ijzer en staal, machines en onderdelen hiervoor, koelkasten, kralen, glaswerk, keramiek en aardewerk, chemicaliën, kleur- en verfstoffen, horloges en horloge-uurwerken.

De handelsfactuur moet ondertekend worden door de verkoper, verscheper of diens agent. Legalisatie van de factuur is niet vereist. 

 


Pro-forma factuur

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat u een pro-forma factuur moet aanmaken.


Eur1 en factuurverklaring

Met het Eur1-certificaat of een factuurverklaring kan aanspraak worden gemaakt op preferentiële invoertarieven. Er zijn dan geen invoerrechten verschuldigd.
Het Eur1-certificaat is een document dat aangeeft dat de goederen als oorsprong de Europese Unie (EU) hebben. Het Eur1 dient te worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Mainfreight kan dit ook voor u doen, wij zijn in het bezit van de juiste programmatuur en vergunningen om voor andere rechtspersonen digitaal een certificaat op te maken. Wij zullen dit document vervolgens ook voor u laten afstempelen bij de Kamer van Koophandel.

Voor zendingen met een totale douanewaarde van minder dan 6.000 euro hoeft geen Eur1 te worden aangevraagd, maar is een factuurverklaring voldoende. De exporteur mag zelf een factuurverklaring opmaken. Hiermee verklaart hij dat de goederen EU-oorsprong hebben. Hebben uw goederen een oorsprong buiten de EU, dan heeft u geen factuurverklaring nodig.

 
Onderstaande verklaringen moeten op de pro-forma factuur geplaatst worden.  
 
De factuurverklaring luidt in het Engels als volgt:
"The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin."
 
Voor Zwitserland en Liechtenstein moet de factuurverklaring in het Duits:
"Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EG Ursprungswaren sind."

Vervolgens wordt de factuurverklaring voltooid door vermelding van plaats en datum, de handtekening en daarachter de volledig uitgeschreven naam van de bevoegde persoon bij het exporterende bedrijf. Als de exporteur beschikt over een Vergunning Toegelaten Exporteur, kan ook voor zendingen met een waarde boven de 6.000 euro gebruik worden gemaakt van deze factuurverklaring. Onder de bovengenoemde tekst moet dan het autorisatienummer nog worden vermeld.

Attentie: de handtekening dient origineel te zijn, dus geen kopie of stempel en bij voorkeur met blauwe pen/inkt geschreven.


Certificaat van oorsprong

Als goederen van buiten de Europese Unie afkomstig zijn, kan een certificaat van oorsprong (CvO) nodig zijn.


Paklijst

Dit document geeft de details van de zending weer. Een paklijst is bij export naar douane landen niet altijd een verplicht document, maar kan de douaneafhandeling vereenvoudigen. Vraag daarom vooraf of dit verplicht is of niet.


Algemene tips

 • Plak papieren NIET op de pallet, geef deze met de chauffeur mee
 • Stuur een dag van tevoren een kopie door via e-mail, zodat wij nog een laatste controle kunnen doen
 • Een EUR1 certificaat kunnen wij NIET opmaken. Dit moet u bij de KVK laten opmaken
 • Als u wilt dat Mainfreight voor u de uitvoer doet, dan moet u een machtiging tekenen
 • Inklaringen zijn binnen Nederland van toepassing op de landen CH, NO, LI, en Oost Europese bestemmingen
 • Gebruik EU of CE als afkorting, niet EG of EC gebruiken want dat wordt verward met de afkorting voor Egypte en EC staat voor Ecuador
 • Attentie: de handtekening dient origineel te zijn, dus geen kopie of stempel en bij voorkeur met blauwe pen/inkt geschreven
 • Vermeld de statistieknummers per product op de factuur

Meer informatie?

Informatie over: *
Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.