Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Verhoging Duitse Maut

Maut verhoging

De Duitse regering heeft besloten om de wetgeving rondom de tolgelden (Maut), die van toepassing zijn op het Duitse vrachtvervoer, aan te passen:

-           Per 1 juli 2015 is het heffen van maut uitgebreid op het tolplichtige wegennet met ca. 1100 km aan provinciale dan wel lokale wegen tot een totaal van 15.000 km tolplichige wegen in Duitsland.

-           Per 1 oktober 2015 dienen tolgelden betaald te worden voor vrachtwagens met een laadvermogen groter dan 7,5 ton. Nu is dat nog 12 ton laadvermogen.       

Met name de laatste aanpassing heeft veel effect op de bestaande tolkosten omdat nu veel meer voertuigen tolplichtig zijn geworden. Tolgelden maken een integraal deel uit van de kosten die wij moeten maken om zendingen in Duitsland bij uw klanten af te leveren of af te halen. Wij zijn dan ook genoodzaakt om per 1 oktober 2015 deze toename in kosten door te berekenen.

Voor zendingen tot 3000 kg zijn de mautkosten verhoogd. Voor deel- en compleetladingen is de kostenstijging gering, omdat deze zendingen vaak al met tolplichtige vrachtwagens werden uitgeleverd.  We hebben daarom besloten deze mauttarieven niet te verhogen.


Media contact

Mainfreight Holding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.