Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Bezoek Turkse delegatie aan Wim Bosman in ’s-Heerenberg

Bezoek Turkse delegatie aan Wim Bosman in ’s-Heerenberg

Op donderdag 13 juni hebben afgevaardigden van het Turkse Ministerie van Transport, Maritieme Affaires & Communicatie en afgevaardigden van verschillende Turkse havens, onder andere Izmir en Istanbul, een bezoek gebracht aan Wim Bosman in ’s-Heerenberg.


Turkije in ontwikkeling

Turkije is een land wat zich snel ontwikkelt en heeft de ambitie de Turkse zeehavens verder te ontwikkelen. Onderdeel van deze ambitie is ook de implementatie van EU-richtlijnen met betrekking tot de handling, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zowel via de weg, alsook via water en rail. Daarom is er een bezoek gebracht aan Wim Bosman om praktijkervaring op te doen, zodat de  ingewonnen informatie gebruikt kan worden bij het samenstellen van regelgeving voor de packaging, handling en transport van IMDG/ADR goederen.

Rondleiding
Verschillende veiligheidsfunctionarissen en specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen van Wim Bosman hebben hiervoor een rondleiding in ’s-Heerenberg gegeven. Onder andere het cross-dock en het warehouse voor opslag van milieugevaarlijke stoffen zijn bezocht. Het internationale cross-dock in ’s-Heerenberg verwerkt op piekmomenten rond de 3.000 zendingen, waarvan een deel ook ADR. Overal in het cross-dock zijn speciale aanpassingen gedaan voor veilige handling van ADR-goederen. Alle maatregelen zijn uitvoerig bekeken en de delegatie heeft de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen over de regelgeving en de opvolging door de diverse instanties.

Warehouse voor milieugevaarlijke stoffen
In ons warehouse voor milieugevaarlijke stoffen zijn onder andere de richtlijnen PGS-15, de veiligheidsmaatregelen in de vorm van compartimentering, de “in rack” sprinklerinstallatie en de schuimblusinstallatie bekeken en uitgelegd.

Nieuwe inzichten
Het bezoek aan Wim Bosman werd afgesloten met een bezichtiging van de tri modale containerhaven in Emmerich (Duitsland), waar ook containers met ADR-goederen worden vervoerd. De Turkse delegatie is zeer tevreden over het bezoek en geeft aan dat ze waardevolle informatie hebben ontvangen welke ze gaan toepassen in de regelgeving in Turkije.


Media contact

Mainfreight Holding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.