Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

SENT systeem in Polen

SENT Polen
Polen voert SENT systeem door

Polen introduceert het SENT systeem. Het Poolse parlement heeft per 18 april de ´wet inzake monitoring van wegvervoer van gevoelige goederen´ ingevoerd. Volgens deze wet moeten bedrijven die van plan zijn goederen te vervoeren die door het ministerie van Financiën als ‘gevoelig’ worden beschouwd, waaronder accijnsgoederen, het transport online laten registreren in het zogeheten SENT-register op het Platform van Elektronische Fiscaal-Douane Diensten. Dit geeft de Poolse autoriteiten de mogelijkheid om in- en uitvoer van vooraf vastgestelde goederen te monitoren, wanneer deze geen douanebestemming hebben.

Het systeem genereert een eenmalige authorisatiecode en een uniek referentienummer, die de afzender/ontvanger uit Polen aan de vervoerder en ontvanger/afzender in Nederland moet geven. Na aflevering van de goederen moet de vervoerder en de ontvanger deze aflevering ook in het systeem registreren. Het referentienummer is 10 dagen lang geldig en zal vereist zijn tijdens eventuele controles. Vervoerders die geen referentienummer en authorisatiecode hebben ontvangen van de opdrachtgever, mogen de zending niet laden. Vervoer van gevoelige goederen onder de 500 kg of onder de 500 liter hoeft niet geregistreerd te worden.

Link naar het registratiesysteem

Boetes voor niet naleven van het SENT systeem

Per 1 mei 2017 zullen boetes opgelegd worden in geval aanmeldingen ontbreken of niet correct zijn. Voor het niet aanmelden van het vervoer staat een boete ter hoogte van 46% van de nettowaarde van de vervoerde goederen, met een minimum van 20.000 PLN (circa € 5.000,-). De boete voor de vervoerder die geen aanmelding van het vervoer heeft, of wanneer de aanmelding niet in overeenstemming is met de vervoerde goederen, is eveneens 20.000 PLN. Als de vervoerde goederen niet door de opdrachtgever of afnemer zijn geregistreerd, geldt een boete van 5000-7500 PLN.

Lijst goederen

Conform de wet wordt het overzicht van de te registreren goederen opgesteld door de Minister van Financiën. Een actueel overzicht van goederen (incl. CN-nummers) die aangemeld moeten worden staan in deze SENT registratielijst.

Wat betekent dit voor jou?

De SENT registratie geldt voor zendingen naar, van en door Polen.

Zendingen naar Polen:

Wanneer je goederen die binnen de SENT regelgeving vallen met Mainfreight naar Polen laat vervoeren, dan ben je verplicht het unieke SENT registratienummer en de authorisatiecode in je boeking te vermelden. Dit nummer moet door de ontvanger in Polen aangevraagd worden in het SENT systeem en is 10 dagen geldig.

Zendingen uit Polen:

Wanneer je goederen, die binnen de SENT regelgeving vallen, vanuit Polen importeert met Mainfreight, dan moet de verzender in Polen je voorzien van een uniek SENT referentienummer en de authorisatiecode. Dit nummer moet je vermelden in je boeking. Mocht je zelf de verzender van de zending zijn dan dien je dit nummer zelf bij de boeking te vermelden. Zonder SENT nummer kan de zending niet geladen worden.

Transit door Polen:

Zendingen van en naar Litouwen, Estland en Letland die goederen bevatten die binnen de SENT regelgeving vallen, dienen bij Mainfreight aangemeld te worden en voorzien van extra informatie omtrent de goederen.

Mainfreight zal € 12,50 per zending belasten voor de administratie omtrent SENT zendingen.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via +31 (0)314 678 430 of forwarding@nl.mainfreight.com


Bronnen:

http://www.evo.nl/site/polen-voert-registratieverplichting-gevoelige-goederen-in
http://www.agroberichtenbuitenland.nl/polen/aanpassingen-monitoring-wegvervoer-gevoelige-goederen-in-polen/

 
 


Media contact

Mainfreight Holding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.