Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Ketenregie groeit boven verwachting

ketenregie werpt vruchten af
René de Koning, Liane Philipsen, minister Schultz en Aad Veenman

Op maandag 9 oktober heeft minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) het Resultatenboek van de Topsector Logistiek in ontvangst genomen. Het boek werd aangeboden door Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en live toegelicht door René de Koning en onze European Sales Director, Liane Philipsen.

Het gaat dit keer om een digitaal Resultatenboek. De nieuwe vorm is symbolisch voor de veranderingen die elkaar in de logistiek snel opvolgen. Analoog wordt digitaal, massaal wordt persoonlijk. Persoonlijk is het resultatenboek dit jaar zeker.

In het Resultatenboek is door middel van gefilmde portretten te zien wat er allemaal gebeurt in de Topsector. De wereld verandert snel en de Topsector geeft die verandering mede vorm. Digitalisering van onze economie en de benodigde aanpak van klimaatverandering hebben grote effecten op de logistiek. In het Resultatenboek staat dat logistiek niet alleen gaat om fysiek vervoer, maar ook om de afwikkeling van financiele stromen; tijdige betaling zorgt voor werkkapitaal.

Ook de inspanningen binnen de Topsector, om de opleiding goed aan te laten sluiten op de werkvloer, komen in beeld. In het bijzonder worden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en het programme Lean&Green uitgelicht. De stad en het klimaat verdienen een steeds nadrukkelijkere rol in de topsectoraanpaak en het Resultatenboek toont wat er via deze projecten allemaal kan en gebeurt.

Minister Schultz is enthousiast over het nieuwe Resultatenboek. “Het is mooi om aan de hand van persoonlijke portretten van personen uit de logistiek, te zien wat voor goede resultaten er binnen de Topsector zijn behaald.”


Facts & figures

Aad Veenman licht de cijfers toe. “Uit de cijfers blijkt dat er ook goede resultaten zijn geboekt op de in 2010 bepaalde KPI’s. Ketenregie-activiteiten dragen in 2014 al €17,9 miljard bij aan het BBP in Nederland. Meer al dan de €17,3 miljard die pas voor 2020 was geprognotiseerd.

In 2015 zijn 30,2 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg gehaald. Dat is 36% van de voor 2020 voorspelde 85 miljoen vrachtwagenkilometers. Ook wat betreft co2 reductie gaat het de goede kant op. In 2015 is 39.300 ton Co2 bespaard (53% van de voor 2020 bepaalde streefwaarde van 73.700 ton). Binnenkort verschijnen de nieuwe cijfers. Het eerste beeld daarvan is positief.

De groei van de bijdrage aan het BBP zet door tegen een lagere groei van het aantal werkenden. Dat betekent een hogere productiviteit. Ook het aantal wegkilometers en de CO2-uitstoot zijn verder gereduceerd. ”


Duurzaamheid door ketensamenwerking

Liane Philipsen is vooral erg enthousiast over de bijdrage die ketensamenwerking levert aan meer duurzaamheid in de sector. “Ketensamenwerking is de volgende stap om supply chains productiever en responsiever te maken. Door verregaande ketensamenwerking gaat bijvoorbeeld de beladingsgraad omhoog en worden er dus minder lege kilometers gereden met aanzienlijke CO2-reductie tot gevolg.”

René de Koning memoreert nog even het recente succes rond de gunning aan Nederland van de logistiek voor de F-35. “Ik heb vanuit de Topsector Logistiek en met steun van onder andere de ministeries van Infrastructuur en Mileu, Economische Zaken en Defensie de Nederlandse logistieke activiteiten gecoördineerd, opgezet en verkocht aan de belangrijkste Amerikaanse stakeholders van de F-35. Ik ben er enorm trots op dat we samen deze megaorder naar Nederland hebben gehaald. De positie van Nederland als distributieland wordt met deze order wederom bevestigd. ”

Bron: http://www.transport-online.nl/site/85085/minister-schultz-van-haegen-neemt-resultatenboek-topsector-logistiek-in-ontvangst/
 


Media contact

Mainfreight Holding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.