Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

EKAER verplichting Hongarije

Hongarije heeft met ingang van 1 januari 2015 het zogenaamde “Electronic Road Transport Control System” (EKAER) geïntroduceerd. De Hongaarse overheid heeft deze wet ingevoerd in de strijd tegen corruptie en om BTW-fraude te voorkomen. Het doel van het EKAER-systeem is om toezicht te houden op alle goederen en om ervoor te zorgen dat er geen goederen in omloop worden gebracht die nog niet eerder werden gerapporteerd aan de Hongaarse Belastingdienst.

Al het goederenvervoer over de weg moet voorafgaand aan vertrek gemeld worden in het EKAER-systeem van de Hongaarse Belastingdienst. Ook de aankomst moet weer worden gemeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de Hongaarse “BTW verantwoordelijke”, de melding dient rechtstreeks te worden gedaan in het EKAER-systeem van de Hongaarse Belastingdienst.

Zodra zendingsgegevens in het EKAER-systeem zijn ingevoerd, ontvangt de indiener een EKAER-nummer. Aan de hand van dit referentienummer vindt het toezicht plaats op de transactie en het vervoer. Wim Bosman moet dit nummer kunnen tonen bij een eventuele controle door de Hongaarse autoriteiten. Kunnen wij dit niet, dan kan er sprake zijn van een niet-naleving van de procedure en is vertraging het meest gunstige gevolg.

Wat betekent dit voor u? :

- Bij de aanmelding van een zending Hongarije graag een EKAER-nummer vermelden. Gelieve voor dit nummer contact opnemen met uw verzender/ontvanger in Hongarije.
- Naast het EKAER nummer vragen we u ook gegevens over uw contactpersoon in Hongarije met het juiste emailadres op uw boeking van de zending te vermelden.
- Het EKAER nummer op de CMR of paklijst vermelden
- Indien de waarde van de, aan een ontvanger getransporteerde goederen, lager is dan 5 miljoen HUF (= ca. € 16.000,-) of het werkelijke gewicht van deze goederen minder is dan 2.500 kg, is er geen aangifte noodzakelijk. Indien voor uw zending naar Hongarije geen EKAER melding verplicht is vragen we u dit wel bij uw boeking aan te geven.
- Douanegoederen vallen buiten de EKAER verplichting

Bij niet juiste informatie kan dit financiële gevolgen hebben voor uw klant in Hongarije dan wel vertraging of zelfs inbeslagname.

Meldt u de zendingen aan via ons E-Shipment systeem? Graag het EKAER nummer vermelden in het veld “opmerkingen”. Als de zending niet EKAER-plichtig is dan graag ook in dit veld “niet EKAER-plichtig” vermelden.


Media contact

Mainfreight Holding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
The Netherlands

Marketing & Communications
T: +31 (0)314 678 465
F: +31 (0)314 678 409
E: marketing@eu.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.