Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Transport van archeologische vondsten via Mainfreight Special Services

In het kader van een archeologische opgraving, heeft Mainfreight Special Services het transport  geregeld van 155 kisten met archeologische vondsten van Epse naar Nijmegen, naar het archeologisch projectbureau Auxilia van de Radboud Universiteit.

De vondsten zijn afkomstig van een Romeins fort, gebouwd rond het begin van onze jaartelling en heeft tot ongeveer 275 na Chr. langs de A12 bij Utrecht gestaan. Het fort maakte deel uit van een  keten van forten langs de Rijn. In de Romeinse tijd stroomde de Rijn ongeveer onder de A12 en vormde lange tijd de Noordwest grens  van het Romeinse rijk.

De archeologische vondsten worden de komende tijd onderzocht, gecatalogiseerd en de resultaten in een rapport gepubliceerd. De resultaten en de vondsten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuw op te richten bezoekerscentrum in Utrecht.


Archeologische vondsten

De kisten, met een gewicht tussen de 25 kg en 40 kg per stuk, werden met de nodige zorg en precisie geladen, waarna de goederen nog dezelfde dag geleverd zijn in Nijmegen.  In totaal werd er bijna zes ton aan archeologische goederen vervoerd door Mainfreight Special Services.

Afbeelding: Aardewerk


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.