DTS Kreunen en Wim Bosman
DTS Nick Verwey en Hans Kreunen

Hans Kreunen, directeur Kreunen Kunststoffen B.V. in Lochem:

Kreunen Kunststoffen B.V. ontwikkelt en levert duurzame en innovatieve producten van kunststof. Uit HOLLODEEN en DURODEEN kunststoffen realiseren wij producten en toepassingen voor de bouw, betonsector, civiele techniek, kozijn industrie, foodsector, machinebouw en transportsector. Veelal als duurzame vervanging voor hout, staal of rubber op die plaatsen waar anders te snel veroudering, rotting of slijtage optreedt.

Hans Kreunen, directeur Kreunen Kunststoffen B.V.
Hans Kreunen, directeur Kreunen Kunststoffen B.V.

“Innovatieve drempels plaveien de weg naar succes”

De DTS onderdorpel is een dorpel met unieke eigenschappen; onbreekbaar, stabiel, recyclebaar en er komen geen schadelijke stoffen vrij bij verbranding. “De eerste jaren moest de bouw wennen aan het niet-traditionele kunststof product. De eis in het Bouwbesluit in 1997 was voor ons in zekere zin een voordeel, omdat de bouwwereld gedwongen werd om aan de nieuwe bepaling te voldoen”, aldus Kreunen. Het gemak waarmee de dorpel verwerkt kan worden, deed de rest. “Het product werd Geoctrooieerd en is sinds 2000 dusdanig gegroeid dat we inmiddels anderhalf miljoen strekkende meter hebben geleverd in Nederland. Bovendien hadden we de tijd mee. In 2004 werden er 60.000 woningen per jaar gebouwd, dat was een grote afzetmarkt. Reken alleen al de voor- en achterdeur – twee maal een meter – en dat maal 60.000, dat zijn grote aantallen.”


Vervoer variabele en afwijkende lengtes

De DTS dorpel is de connectie met Wim Bosman. Naast maatwerk dorpels was er ook vraag naar dorpels met een lengte van zes meter. Deze dorpels kunnen de kozijnfabrikanten op voorraad leggen, zodat ze snel kunnen inspelen op de vraag van hun klanten. Kreunen zocht een transporteur die afwijkende lengtes door heel Nederland kon distribueren. “Wim Bosman heeft zo’n distributiekanaal en voldoet aan de eisen die we stellen aan lengtevrachten. De frequentie van de leveringen is in de loop der jaren fors toegenomen. Om bij calamiteiten verzekerd te zijn van productie, maken we gebruik van twee kunststofleveranciers. Ook op ons hoofdkantoor in Lochem maken we dorpels en neuten, zodat we in nood of bij herstelwerk kunnen inspelen op specifieke vragen. Bovendien blijven we op deze manier nauw betrokken bij ons product.”


Continue afstemming logistiek

“Wat logistiek betreft hebben we van het begin af aan ingezet op automatisering”, aldus Robert Lemson, hoofd bedrijfsbureau van Kreunen Kunststoffen.“In Lochem doen we de verkoop- en besteladministratie. De opdrachten komen hier binnen en vervolgens werken we de schetsen uit die variëren van potloodtekeningen tot CAD-ontwerpen. Deze informatie gaat digitaal naar een van de producenten die de opdracht uitwerkt. Op het moment dat de daadwerkelijke order getransporteerd wordt, ontvangen wij een bevestiging. We werken met twee varianten; in het ene geval stuurt de producent de informatie direct door naar Wim Bosman waar de gegevens verwerkt worden. Wim Bosman levert ons de benodigde data en stuurt ons een afschrift. De andere producent werkt met E-Shipment, een webvariant waarbij de leverancier de daadwerkelijke pakket groottes en exacte aantallen online invoert aan de hand van de order die wij klaarzetten. Samen met Wim Bosman hebben we deze gang van zaken bij de producenten geïmplementeerd en afgestemd. Via Tracking & Tracing zijn de zendingen te volgen, een systeem dat door de jaren heen verder is ontwikkeld en gefinetuned.”


Lean and green

“Nick Verweij van Wim Bosman is onze contactpersoon al vanaf het eerste uur. Hij is goed bekend met onze producten en kent onze klanten. Ook weet hij welke specifieke situaties we bij onze klanten tegen kunnen komen. Momenteel is er een nieuwe ontwikkeling gaande; lean and green. We spelen daar op in door lean te produceren. Een klant vroeg ons of het mogelijk is om pakketjes op volgorde uit te laden. Wij zijn aan het onderzoeken in hoeverre we aan zijn wens tegemoet kunnen komen. Maatwerk is namelijk kenmerkend voor ons bedrijf, al zullen we geen dozenschuivers worden!” zegt Lemson. “Door de jaren lange samenwerking met Wim Bosman zijn we goed op elkaar ingespeeld en zijn we gewend om veranderingen zo goed en efficient mogelijk op te pakken. Ook zijn wij ‘lean bezig’ met producenten. Hoe we dat gaan stroomlijnen? Dat is de uitdaging!” Bij Kreunen Kunststoffen B.V. is dagelijks een researchmedewerker die participeert in landelijke platforms en die zich bezig houdt met innovatieve ontwikkelingen die inspelen op marktontwikkelingen. “Wij zijn een bedrijf dat innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Dat we met innovatieve en duurzame producten een bijdrage hebben geleverd aan vernieuwing en verbetering in de bouw, daar zijn we best een beetje trots op. Inspelen op de markt, productontwikkelingen en vooruit kijken, dat is de kracht van ons bedrijf,” besluit Kreunen.


Ontstaan van Kreunen Kunstoffen

Het ontstaan van Kreunen Kunststoffen B.V. in Lochem
Kreunen Kunststoffen B.V. in Lochem

In 1925 stichtte de grootvader van Hans Kreunen een bouwbedrijf. Zijn vader startte in 1972 een timmerfabriek. “In 1987 namen we een kunststofverwerkend bedrijf over ”, aldus Hans Kreunen, derde generatie en huidige directeur van Kreunen Kunststoffen B.V. in Lochem. “We produceerden destijds halffabricaten voor de steen-, keramische en betonindustrie. We leverden aan staalconstructiebedrijven, de bouwnijverheid en de transportsector. Geen massa, maar gerichte producten.” Tien jaar na de overname, in 1997, werd in het Bouwbesluit een nieuwe bepaling opgenomen; de rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen moest worden verbeterd. Voor Kreunen Kunststoffen was dat de aanleiding om een kunststof dorpel te ontwikkelen, geschikt als rolstoelvriendelijke barrière van maximaal twee centimeter, conform de bepaling in het Bouw - besluit. De kennis en ervaring in de bouwwereld en de timmerindustrie in combinatie met de knowhow over kunststof legden destijds de basis voor de revolutionaire kunststof drempel. Voordat de dorpel het levenslicht zag, produceerde Kreunen al oprijplaten voor Leopardtanks. “Daardoor wisten we dat het materiaal onverwoestbaar was. De dorpel doorstaat‘de test met een bemodderde schoenzool’ moeiteloos; er kan maar liefst 30.000 keer met de hele schoen overheen gesleept worden zonder dat de dorpel zichtbare slijtplekken vertoont. Slijtvast dus! Innovatief en klantspecifiek vormen nog steeds de uitgangspunten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals een dorpel voor de renovatiemarkt ”,aldus Kreunen.


Lees ook!


Nick Verweij licht toe…

“Van kunststof dorpel tot succesverhaal”

Nick Verweij
Lees verder

Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.