Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

Infopunt ADR

Vervoer van gevaarlijke stoffen moet veiliger

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mens, dier en milieu. Mainfreight heeft met betrekking tot het vervoer van goederen die vallen onder de ADR en/of IMDG regelgeving, strikte richtlijnen en procedures.


Gevolgen

Een financiële strop, ontevreden klant en imagoschade. Bovendien kunt u de eerst komende tijd rekenen op periodieke en strenge controle door overheidsinstanties en andere instellingen die zich bezighouden met naleving van de wet- en regelgeving.


Aansprakelijkheid

Het veilig vervoeren is niet “het probleem” van één van de partijen – de aansprakelijkheid ligt en blijft in de hele keten. Bij een ongeluk zal er altijd worden gekeken naar een “hoofdverdachte” maar iedereen in de keten wordt ter verantwoording geroepen en dient zijn of haar inspanningsverplichting aan te kunnen tonen. In geld is dit niet uit te drukken maar u kunt zich voorstellen dat het elke organisatie heel veel tijd, mankracht en inspanning zal kosten.


Voorkomen beter dan genezen

Het correct vervoeren van gevaarlijke goederen is een relatief kleine moeite. Er zijn meer dan voldoende richtlijnen en verpakkingsmaterialen verkrijgbaar en de kosten zijn laag, zeker als je dit afzet tegen de ellende als er zich een ongeval of verdachte situatie voordoet.

Kijk hier voor voorbeelden van juiste en onjuiste verpakkingswijzen.


Certificeringen

Advies over ADR

Bel voor advies met betrekking tot gevaarlijke stoffen met +31 (0)314 678 280 of mail naar adr@nl.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.