Eco combi Wim Bosman
Wim Bosman Transport

EDI

EDI staat voor Electronic Data Interchange en wisselt elektronisch informatie uit tussen partijen in de vorm van zogeheten gestructureerde berichten. Deze vorm van communicatie biedt voor iedereen vele voordelen. De informatieoverdracht is betrouwbaar, onafhankelijker en zorgt voor minder werk binnen uw bedrijf.

Afhankelijk van het aantal zendingen en de frequentie hebben wij meerdere EDI-oplossingen welke grote voordelen voor u kunnen betekenen. Voor iedere situatie zijn de voordelen echter verschillend. Daarom hebben wij hier de mogelijkheden slechts kort beschreven. Wilt u meer weten over EDI? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen Mainfreight. Hij/zij brengt u in verbinding met onze ICT-afdeling.


EDI-varianten

  • Web EDI
  • EDI via E-mail
  • Geïntegreerde EDI

Web-EDI

Web-EDI werkt via internet. E-Shipment is een goed voorbeeld van Web-EDI en is een programma waarmee zendingen via Internet aan ons doorgegeven worden. Deze zendingen worden op een centrale computer opgeslagen en daarna via een EDI verbinding naar het Mainfreight IT-systeem gestuurd en automatisch verwerkt. Bij Web-EDI is er geen investering noodzakelijk. Ook is er geen extra IT-kennis noodzakelijk.


EDI via e-mail

Bij EDI via e-mail worden de zendingsgegevens in een bestand met een standaard opmaak via e-mail naar ons gestuurd. Medewerkers van Mainfreight zullen dan het bestand importeren in ons IT-systeem. EDI via e-mail vergt een relatief kleine investering en enige IT-kennis om op te zetten.


Geïntegreerde EDI

Bij geïntegreerde EDI worden de EDI berichten direct tussen uw systeem en het Mainfreight IT-systeem uitgewisseld. Geïntegreerde EDI werkt met minimale menselijke tussenkomst waardoor er een minimale foutkans ontstaat. Volgens een vooraf vastgestelde standaard (EDIFACT) worden berichten opgemaakt en direct verstuurd. Als u grote aantallen zendingen heeft, zijn de kosten voor geïntegreerde EDI relatief snel weer terugverdiend. Bij uw bedrijf dient wel enige EDI kennis aanwezig te zijn.

De mogelijkheden om snel en efficiënt met u te communiceren zijn aanwezig.

 

E-Logistics Support

Voor meer informatie omtrent de IT-oplossingen van de Mainfreight Groep, neem contact op met:

E-Logistics Support
T: +31 (0) 314 678 444
E: Shipmentcentre@nl.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.