Brexit nieuws

Wat zijn Incoterms en waarom zijn ze van belang?

Zorg ervoor dat u kritisch kijkt naar uw leveringsvoorwaarden bij uw Brexit voorbereidingen. Bepaalde leveringsvoorwaarden kunnen u blootstellen aan onnodige risico's en kosten. Het is duidelijk dat er definitieve wijzigingen zullen zijn voor de handel na de Brexit, omdat het VK als een derde land zal worden beschouwd. Dit betekent dat de handel tussen de EU en het VK nu zal worden beschouwd als import en export. Ongeacht het type overeenkomst dat na de Brexit tussen de EU en het VK wordt bereikt, is een douaneaangifte vereist voor goederen die tussen hen worden verhandeld. Dergelijke verklaringen bevatten zendingsdetails waaronder ook de leveringsvoorwaarden of 'Incoterms' die zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper. De leveringsvoorwaarden die u besluit te gebruiken, hebben een directe impact op uw kosten en risicopositie.

Incoterms zijn standaardbepalingen opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) voor gebruik in contracten met betrekking tot internationale handel in goederen.

Incoterms regelen de volgende problemen:

  • welke partij heeft de verplichting om vervoer te regelen (bekend als "vervoer") en verzekering van de goederen;
  • welke partij is verantwoordelijk voor de kosten van vervoer, verzekering en douanerechten; en
  • op welk moment levering wordt geacht plaats te vinden en het risico (maar niet de titel) overgaat op de klant


Welke Incoterms hanteert Mainfreight?
Volgende Incoterms zijn uitsluitend van toepassing op de handel tussen het VK en Europa en v.v. binnen Mainfreight:

  • DAP (Delivered at Place) plus vermelding van de overeengekomen plaats van bestemming
  • DDP (Delivered Duty Paid)
  • FCA (Free Carrier) plus vermelding van de overeengekomen plaats van lading
  • EXW (af fabriek)
  • CPT (Carried Paid to)
  • CIP (vervoer en verzekering betaald aan)

Meer weten?

Mainfreight Forwarding
Industriestraat 12
7041 GD 's-Heerenberg
Nederland
+31 (0)314 678 465
E: brexit@nl.mainfreight.com


Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.